nieuws uit Leiekant - 't Schrijverke

maart 2016

In het natuurgebied Leiekant in Marke werd samen met de jongeren van Aktractie en de mensen van de leerwerkplaats OCMW Kortrijk verschillende werken gerealiseerd:

- her en der werd er geplantLeiekantMarkeLindegeplantonthaalpunt

- de Linde aan de rust- en onthaalplaats kreeg zijn definitieve plaats

- de solitaire eiken in de weide werden meer beschermd

- betonpalen weggenomen

Bedankt aan iedereen die meehielp!

eerste aankoop Bissegem

februari 2016

Met trots meldt Natuurpunt Kortrijk dat we eigenaar geworden zijn van een stuk grond in Bissegem: 4450 vierkante meter, gelegen langs de Leie. Deze drassige weide met knotbomen krijgt nu een zekere groene toekomst. Natuurpunt Kortrijk zal dit stukje natuur beheren zodat de biodiversiteit er kan toenemen.

Nieuws uit de Venning

februari 2016

De MiNa-werkers van de stad Kortrijk verrichten mooi opsnoeiwerk rond de poel in Stadsgroen Venning (februari 2016). Mooi werk!

ps: in september wordt deze poel door de stad uitgediept. Zo is er meer plaats voor de watersalamanders ;-)

Poel

 

schenking voor Stadsgroen Ghellinck

februari 2016

Er werd aan Stadsgroen Ghellinck 2500 euro geschonken vanwege cvba Energie Voor Meer Natuur via de Natuur.koepel. Dank aan het bestuur van Natuur.koepel, dank aan de coöperatieve Energie Voor Meer Natuur en alle coöperanten van Energie Voor Meer Natuur!

Stadsgroen Ghellinck zal verder groeien en de groene long van Bissegem worden de komende jaren.

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.