Marionetten

Historiek: het gebied van de Marionetten bestond uit een relictbosje, oud stort, oude hoeve. Het werd sedert 2008 ontwikkeld tot het Groen Lint Zuid.
Beschrijving: lees hieronder
Grootte: 57 hectare
Ligging: Hof te Coucx ligt tussen Marionetten en Cannaertstraat, de Libel ligt tussen Cannaertstraat en Bosstraat, poel tussen Bosstraat en Sint-Anna, geboortebos tussen Sint-Anna en Don Boscolaan
Toegang: elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
Eigendom en beheer: Stad Kortrijk
Fauna en flora: putter, rietgors, grote gele kwikstaart, egel, haas, paardenbijter, bessenwants, vliegenzwam, wolfspoot, wilde marjolein, dagpauwoog

 

Beschrijving

Stadsgroen Marionetten verbindt het Preshoekbos met het Kennedybos en zorgt voor een ecologische en recreatieve groenstructuur aan de zuidrand van Kortrijk.
Stadsgroen Marionetten loopt van het Preshoekbos naar het 14 ha grote Kennedybos, langs de heringerichte stortplaats in de Bossstraat (Marke), de kleine relictbosjes van Sint-Anna en de kleistapeling in de Keizerstraat (Marke). De groene as volgt grotendeels de E17, en kadert in het globale groenstructuurplan voor Kortrijk.
Het groene lint krijgt naast een ecologische functie ook een sociaal-recreatieve functie door het te laten fungeren als gebied voor stille recreatie. Er worden dan ook wandel- en fietscircuits aangelegd. Ter ondersteuning is een bezoekerscentrum voorzien in een oude hoeve: Hof te Coucx.

Op het hoogste punt staat de Libel. De Libel is meer dan een blikvanger alleen. Het paviljoen is multifunctioneel. Zo dient het als uitkijkpunt. Vanaf de facetogen kan je het prachtige natuurgebied rondom en de torens van de lager gelegen stad bewonderen. De Libel is voorts een publieke schuilruimte en biedt mogelijkheden voor educatieve tentoonstellingen. De spanwijdte van de vleugels bedraagt 37 meter, de lengte 27 meter en de constructie is tot 6 meter hoog. Een wandelpad loopt doorheen het lijf van de Libel.

Er is ruimte voor zachte recreatie en aandacht voor ecologie. Het landschap is hier licht heuvelachtig en biedt voortdurend wisselende vergezichten. In de nieuwe groene structuur wordt dat typisch karakter van het bestaande landschap behouden. Het Lint wordt immers geen aaneengesloten dicht beboste zone, maar een afwisseling van grotere en kleinere bossen, hooilanden, waterpartijen,...

Sint-Anna is het centrale gedeelte. Hier ligt het accent op ecologisch beheer en biodiversiteit. De openheid van het landschap wordt bewaard, er komen verspreide bosjes, hagen en waterpartijen. In de bufferzone met de E17 wordt dicht bos aangeplant.
Don Bosco krijgt een speciale functie in het Groen Lint Zuid: hier ligt het geboortebos en een speelbos voor de kinderen. In de Markebeekvallei wordt de natuurlijke beekloop hersteld. Op deze manier kunnen er ruime oeverzones ontstaan die specifieke moerasvegetaties mogelijk maken.

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.