Preshoekbos

Beschrijving: stadsrandbos voor Menen en Kortrijk 
Grootte: nu 140ha, toekomst: 250 ha
Ligging: in Lauwe en Marke, boven de E17 en links en rechts van de A17, ingang o.a. via Aalbeeksesteenweg in Lauwe of Preshoekstraat in Marke
Toegang: elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
Eigendom: Agentschap Natuur en Bos (ANB)
Beheer: Agentschap Natuur en Bos (ANB)
Fauna en flora: oranjetipje, wezel, patrijs, zomereik, gewone es, haagbeuk, gelderse roos, veldesdoorn, meidoorn, enz.

 

Om de stad leefbaar te houden is het nodig dat er plaatsen zijn waar de mens terug tot rust kan komen. Daarom zal het landschap tussen Marke, Lauwe en Aalbeke in de komende jaren een heuse gedaanteverwisseling ondergaan. Niet overhaast, maar gestaag en zeker wordt deze omgeving terug een oase van rust en ontspanning voor de mensen uit de regio. 
Er zijn reeds meer dan 140 hectare gronden in beheer of eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos, een deel hiervan is al bebost. Op termijn wordt dit opgetrokken naar 250 hectare. week van het bos 2014

Voor de aanleg van de bospercelen gebruikt men enkel inheems en indien mogelijk autochtoon plantmateriaal. Bij de hoogstammen is dat vooral loofhout zoals zomereik, gewone es, zwarte els, haagbeuk, berk en beuk. Rond het bos werden struiken zoals gelderse roos, veldesdoorn, meidoorn, sleedoorn en hazelaar aangeplant. Deze struiken rond de bospercelen vormen een buffer die de percelen beschermen tegen betreding maar zorgen ook voor hogere natuurwaarden. Brede dreven doorkruisen de aangeplante percelen. 
Deze voorziene open ruimten zijn levensbelangrijk voor vele planten en dieren. week vh bos 2017 foto siegfried desmet kopie
Nieuwe aanplantingen gebeuren meestal op vrijgekomen akkers en weilanden waar de laatste decennia intensieve landbouw van toepassing was. Naarmate het bos ouder wordt zal ook de ecologische waarde toenemen.

Ook de fauna evolueert geleidelijk en ieder jaar duiken nieuwe soorten op. In de bosranden treft men al vlinders als oranjetipje, landkaartje, bruinblauwtje, icarusblauwtje, oranje luzernevlinder, bont zandoogje en sleedoornpage aan. Patrijzen vinden in de jonge aanplantingen en bijhorende ruigtes een ideaal biotoop. Zoogdieren als haas, konijn, wezel, hermelijn en vos vinden eveneens hun plaats in het vernieuwde landschap.

 DSC 8504 kopie foto siegrief desmet

Het Preshoekbos wordt beheerd door ANB (Vlaams Agenstschap voor Natuur en Bos). http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/Preshoekbos.aspx

In het bos kan je wandeling volgen via Route You, meer info op: http://www.routeyou.com/nl/route/view/1099140/wandelroute/preshoekbos-wandeling-97-km.nl

 

Met dank aan Siegfried Desmet voor de fotos.

Op de kaart hieronder zie je wat reeds gerealiseerd is en wat nog moet gerealiseerd worden in en rond het Preshoekbos.

 kaart Preshoek en omgeving 2012

 

 

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.