De Ghellinck

 

De Ghellinck, een open gebied van een 9,3 ha. ligt in Bissegem, deelgemeente van Kortrijk. Het situeert zich tussen De Ghellinckdreef, de Gullegemsesteenweg en het Waterhoennest. Op vandaag is het een open gebied, de bestemming van de grond is "randstedelijk groengebied". Het groen (natuur)gebied is nog niet gerealiseerd, maar daar wordt werk van gemaakt. Natuurpunt Kortrijk en de stad Kortrijk ondertekenden een overeenkomst (in oktober 2014) waarbij samengewerkt wordt om dit gebied als natuurgebied te ontwikkelen.

Op onderstaand kaartje zie je de Ghellinck (binnen rode stippellijn). Binnen het gebied ligt er een hoeve “Het Armengoed”, deze hoeve is op vandaag in eigendom van het OCMW Kortrijk. Het OCMW wil deze hoeve een nieuwe bestemming geven. Natuurpunt spreekt de hoop uit dat de bestemming van deze hoeve in relatie staat met de ontwikkeling van het natuurgebied De Ghellinck. luchtfotoGhellinck

De gespreken (februari 2015) met de stad hebben er toe geleid om De Ghellinck zo snel mogelijk te realiseren.

Ben je geïinteresseerd om mee te denken over de ontwikkeling van dit gebied: geef dan je contactgegevens aan onze secretaris (Trees: info @ natuurpuntkortrijk.be) , dan nodigen we je uit op een volgende werkgroep van De Ghellinck.

Begin 2016 kocht Natuurpunt Kortrijk 4,5ha van het Stadsgroen Ghellinck. In overleg met de stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen is de keuze gemaakt om een eerste boszone te realiseren, in het noorden van het gebied. De geboortebossen voor kinderen geboren in 2014  (geplant in februari 2016) en 2015 (planten in november 2016) worden op het terrein gerealiseerd. Naar aanleiding van de aanplant van het geboortebos in november werd er ook een wadi aangelegd (wadi= zone waarin bij veel regen water kan instromen). Dit betekent dat 1,2 ha van het gebied reeds een invulling kreeg.

De rest van het verworven terrein krijgt een voorlopige invulling in 2016. In april werd er raaigras ingezaaid en een 4000 vierkante meter werd een bloemenweide. Hieronder 2 foto's van de bloemenweide in bloei in augustus 2016.

bloemenweide 2016 08 04 01.15.49 bloemenweide 2016 08 04 01.13.14 scholekster mei 2020 IMG 20200927 162125418

foto klimmen over het water 2019  Gevlekte orchis geboortebos Ghellinck 2021 kopie werkdag mei 2018 Ghellinck IMG 20200927 162252165

 De wadi in aanleg (2016) en de wadi twee jaar later (in 2018):

GH IMG 5286 Large

  

Wat je kan doen om dit stadsgroen mee te helpen realiseren!

Om De Ghellinck aan te kopen, een inrichtingsplan op te maken en de realisatie van het inrichtingsplan uit te voeren zijn centen nodig, veel centen! Vanaf nu kan iedereen een bijdrage leveren om dit uniek gebied een groene toekomst te geven, dit kan door een storting te doen van 40 euro of meer op rekening van Natuurpunt : BE56293021207588 met vermelding bijdrage project: De Ghellinck – Bissegem – projectnr. 5015. Je krijgt dan een belastingsattest, hiermee kan je je gift aangeven op je belastingsaangifte, en krijg je een deel van jouw gift terug via je belastingen.

Wenst u een kleiner bedrag over te maken? (zonder belastingsattest) dat kan, stort uw bijdrage op rek. BE13385052241839 van Natuurpunt Kortrijk, met vermelding steun De Ghellinck.

 

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.