Stadsgroen Ghellinck - Deel jouw idee

februari 2016

Zoals je waarschijnlijk weet krijgt Bissegem, met ‘Stadsgroen Ghellinck’, haar groene long.  Dat is de naam voor het open gebied tussen de Gullegemsesteenweg, Waterhoennest en de Tientjesstraat. Dit gebied kreeg jaren geleden een groene bestemming en wordt de volgende jaren ingericht.

En je kon er ongetwijfeld niet naast kijken dat her en der Minneke, het vlasmeisje van Bissegem, naar onze toekomstige groen long glundert in het straatbeeld.  Wij moedigen iedereen aan samen met Minneke mee te denken hoe ‘Stadsgroen Ghellinck’ er zal uitzien.  Het plan is immers nog niet getekend!  Wel staat vast dat natuur beleven, tuinieren en spelen er een prominente rol krijgen.  Op termijn krijgt ook de vlakbij gelegen hoeve Armengoed een nieuwe invulling die past in de omgeving.  De stad Kortrijk en Natuurpunt sloten een overeenkomst om samen dit stadsgroen te ontwikkelen.  Ook de provincie West-Vlaanderen ondersteunt ons in dit project.

Wij hopen jouw suggesties en ideeën talrijk in ontvangst te mogen nemen.  Alle bewoners uit Bissegem krijgen om die reden binnenkort een ideeënkaart.  Die kunnen ook ingegeven worden via de campagnewebsite www.ghellinck.kortrijk.be.

 

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik je uit te nodigen op zaterdag 20 februari!  Op dat moment geven we het startschot van participatietraject ‘Stadsgroen Ghellinck’.

Iedereen is tussen 14 en 17 uur welkom op het erf van hoeve Armengoed (Ghellinckdreef).  Je kan het gebied verkennen, je laten inspireren door mogelijke toekomstbeelden van het stadsgroen Ghellinck en vooral jouw suggesties en jouw mening met ons delen.

campagnebeeldGhellinck2016

Apps voor tuin en natuur

Op 23 november 2015 nodigden Tuin.hier Marke en Natuurpunt Kortrijk Joelle Laes van Natuurpunt uit voor een gesmaakte avond over apps voor de tuin en natuur. 
Een lijst met interessante apps kan je hier downloaden.

Eikelmuis in Leiekant - ’t Schrijverke

De aandacht voor inrichting en beheer van het  6,7 ha door de Vlaamse overheid erkend natuurgebied Leiekant- ’t Schrijverke zorgt ervoor dat de biodiversiteit constant toeneemt. Een van de lopende projecten heeft als doel: het terugbrengen van de Eikelmuis of Fruitratje in de volksmond (voedt zich o.a. met fruit) langs de spoorweg Moeskroen-Kortrijk. Er zijn verschillende biotopen (leefgebieden) voor de Eikelmuis aangelegd, ondermeer in het natuurgebied Leiekant- ’t Schrijverke. Jaar na jaar wordt via gericht onderzoek nagegaan of de Eikelmuis terug is. 2015 is een topjaar, in het gebied zijn er op verschillende plaatsen Eikelmuizen waargenomen (minstens 6 waarnemingen). De doelgerichte inrichting en het beheer van het gebied levert resultaat op en bevordert de biodiversiteit!

Het Preshoekbos 250ha zuurstof voor Kortrijk en Menen

Waar is het Preshoekbos?

Tussen Marke, Aalbeke en Lauwe, rond het drie dorpenpunt. Het gebied bij de verkeerswisselaar E17 met E403 was de enige grote open ruimte om een bos te creëren in de dicht bevolkte en verstedelijkte regio van Kortrijk (ongeveer 75 000 inwoners) en Menen (ongeveer 32 000 inwoners). Het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) legt er sedert 2002 het STADSRANDBOS aan. In Marke ten noordoosten van het klaverblad: op de Klarenhoek, de Keizersberg, de Pauvre Leute en de Markebeekvallei vind je nu al stukken bos, hooilandjes, een graaszone met pony’s, poelen … Ten noordwesten van het klaverblad in Aalbeke, Marke en Lauwe: op de “Preshoek”, bij het Groothof, op de Lauweberg en de Kobbe groeit een nieuw bos- en groengebied op tussen weilanden en akkers en enkele bestaande hoeven. Download de kaart op www.natuurenbos.be/sites/default/files/kaart_preshoekbos.pdf

Hoe groot? 400ha of 250h of ...?

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorzag in 1997 prioritair 10 000 ha bos in bosarm Vlaanderen. Regio Kortrijk zou er 400 krijgen. Reeds bij de aanvang werd het deel ten zuiden van de E17 “weggelaten”. Nu moeten de beloofde 250 ha zeker uitgevoerd worden. ANB moet verder gronden aankopen, beplanten, en inrichten. Op heden zijn reeds 75 ha aangelegd. Mooi aangelegd en goed beheerd. Maar 60 ha zijn toegankelijk. We willen dringend de 250ha!

Wat? Een echt bos?

Het wordt een rijk gevarieerd en multifunctioneel bos, dus geen gesloten bosbestand. Wel een bos zoals eeuwen geleden in Vlaanderen groeide. Een lappendeken van bos en halfopen landschap. Kom er wandelen! Je vindt er gemengd loofbos met streekeigen inheemse soorten. Afhankelijk van bodem, reliëf en vochtigheid staan eik, beuk, haagbeuk, linde, es, iep, enz. op kleikoppen en op leemachtige grond. Op natte plekken en bij grachtjes groeien elzen, wilgen, abeel, berken … Aan de bosranden leer je struiken kennen: hazelaar, meidoorn, sleedoorn, vlier, mispel, kornoelje, rozen, … De typische kruiden van de bosrand zullen “vanzelf” opschieten. In de hooilandjes zie je al heel wat bloemensoorten en dus vlinders en andere insecten. De poelen hebben al mooie waterplanten en -beestjes. De vallei van de Markebeek krijgt straks een grondige facelift als waterrijk biotoop, en aanpassingen voor een betere wateropslagcapaciteit. Het ANB werkt sinds 2002 gestaag verder, elke winter wordt bij geplant. En duizenden boompjes en struiken werden door de bevolking in de grond gezet bij vijf grote boomplantacties! Binnen 20 jaar is het echt een BOS.

WAAROM? Is een bos nu nodig?

• We ondervinden het: meer bos en groen geeft ons meer zuurstof, neemt koolstofdioxide uit de lucht, en neemt fijn stof weg. 

• Voor de natuur van vitaal belang: een hele diversiteit van planten, dieren en zwammen kunnen er leven, de ecologische kringlopen blijven draaien. 

• Zowel voor jeugd als volwassenen heeft bos een educatieve waarde. 

• Bomen en struiken zijn bovendien een ideaal scherm tegen geluid en drukte, tegen visuele vervuiling, wind, en tegen bodemerosie. 

• Voor jong en oud is het bos een ideale plek voor rust en ontspanning, en een plek voor zachte recreatie en sport. Het Preshoekbos wordt voor ons aangelegd met veel groen, wandelpaden 4,3km en 2,4 km, een fietspad, mountainbikeparcours, ruiterpaden, banken en picknickplaatsen, en twee grote delen speelbos: geniet er van! Maak er We tonen dat we de volledige uitvoering van 250 hectare stadsrandbos

EEN WANDELING DWARS DOOR HET PRESHOEKBOS

Op zondag 18 oktober 2015 van 14.30u tot 17u

Start: Aalbeeksesteenweg 55 57 59 te 8930 Lauwe

op de parkeerplaats van het Preshoekbos bij het infobord

willen met:

in het kader van de Week van het Bos 2014

Aangepast schoeisel is een aanrader

Iedereen welkom!

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.