Word vrijwilliger bij Natuurpunt Kortrijk

Onlangs kocht Natuurpunt Kortrijk 6,6 hectare nieuwe natuur aan. Nog nooit hadden we zoveel natuur in beheer. Onze Natuurpuntafdeling staat op de barricaden wanneer natuur en milieu dooreric in natuurtuindesloovere de oprukkende industrie en bebouwing in het gedrang komen. We werken nauw samen met het stadsbestuur om de stad te vergroenen en werken schouder aan schouder om de Leiemeersen-Kruiskouter, Stadsgroen Ghellinck en Stadsgroen Venning te realiseren. Al dat enthousiasme voor de natuur in Kortrijk spoorde mij aan om ook vrijwilliger te worden en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Maar we kunnen nog steeds helpende handen gebruiken. Wil jij onze ploeg versterken?

Groetjes,

Eric Parmentier, vrijwilliger beheerteam

 

Lees hier meer over de verschillende soorten werkgroepen die er zijn binnen Natuurpunt Kortrijk.

Kom kennis maken met de verschillende (soorten) vrijwilligers tijdens de vrijwilligersdag op zaterdag 21 januari 2017 om 10u in het NEC De Steenoven - Kleiputten, Schaapsdreef 29 in Kortrijk.

 

3 windmolens in Bellegem: energietransitie komt eindelijk op gang!

december 2016

Vlaanderen heeft bij de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om zijn deel te doen in de wereldwijde strijd tegen de klimaatwijziging. We moeten daarom in snel tempo stoppen met gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool,olie en gas) en overgaan op schone, hernieuwbare energie.
Wind- en zonne energie uitbouwen en daarbij alle kansen maximaal benutten is daarom een must, willen we een leefbare planeet houden.
Een goede locatie kiezen voor de productie van groene elektriciteit is niet evident.
De Natuur.koepel vzw heeft daarom al lang geleden een kaart opgemaakt met criteria en geschikte locaties in Zuid-West-Vlaanderen. Zo mogen de buurtbewoners geen extra hinder ondervinden van lawaai en slagschaduw (hiervoor bestaan regels die moeten opgevolgd worden), en mag het landschap niet zwaar verstoord worden. De locatie voor de 3 nieuwe windmolens in Bellegem is hierbij goed gekozen. De windmolens komen naast een lawaaierige E403. De stad Kortrijk neemt als Klimaatstad hierbij zijn verantwoordelijkheid en geeft een positief advies voor de bouwvergunning. Met Natuur.koepel vzw en Natuurpunt Kortrijk ondersteunen we dit beleid ten volle. De 3 windmolens gaan jaarlijks groene energie leveren voor 8000 gezinnen. Bovendien krijgen de inwoners van Kortrijk de kans om financieel te participeren in het windmolenproject.

 

Ringshopping wordt groener

oktober 2016

In samenwerking met Steven Maes (Waak - Green & Clean) die het groenonderhoud van de terreinen Ring Shopping doet en met duurzaamheidsverantwoordelijke Bieke Druyts (Wereldhave Belgium, vastgoedbeheerder van de Ring Shopping) werd onlangs de eerste stap gezet in een milieuvriendelijker groenbeheer van de terreinen van de Ring Shopping Noord aan de Heulebeek in Kortrijk. Natuurpunt is partner met de nodige expertise en basismateriaal.

Joeri Cortens (Natuurpunt) gaf op 28 oktober een powerpointpresentatie in de burelen van het shoppingcenter en nadien was er een workshop insectenhotel opvullen. Zoals je ziet op de foto's hieronder was iedereen heel gemotiveerd en was het een aangename voormiddag.

insectenhotel RingShopping okt 2016 2 insectenhotel RingShopping okt 2016 1

Stadsgroen Ghellinck krijgt vorm

oktober 2016

Natuurpunt Kortrijk, met zijn meer dan 1200 leden-families, werkt hard aan het uitbreiden van natuurgebieden in Kortrijk. Op vandaag realiseert Natuurpunt Kortrijk in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen een poel en wadi op stadsgroen Ghellinck, de werken zijn volop in uitvoering.

In november wordt in samenwerking met stad Kortrijk een tweede geboortebos aangeplant. De kinderen geboren in 2014 en 2015 zullen ”hun” boom hebben op stadsgroen Ghellinck.  Op de dag van de natuur wordt er een officieel inhuldigingsmoment georganiseerd voor alle betrokken ouders en kinderen.

De inrichting van de geboortebossen, wadi en poel gebeurt op de 4,5 ha gronden die Natuurpunt er heeft aangekocht, in de nabije toekomst staan nog aankopen op het programma. Voor het gehele gebied wordt een “inrichtingsplan” opgemaakt waarbij rekening gehouden wordt met de insteken vanuit Natuurpunt en de bevolking.

We hopen in 2017 nieuwe stappen te kunnen zetten en het gebied verder in te richten.

uitgraven poel en wadi oktober 2016 uitgraven wadi en poel oktober 2016

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.