Zwerfvuilactie langs de Heulebeek

 juni 2017

Een groep enthousiastelingen ruimde op 15 juni zwerfvuil langs de Heulebeek. Natuurpunt Kortrijk werkte samen met Natuurpunt Wevelgem-Menen en een hele groep jonge helpers van het Oranjehuis om de oevers van de Heulebeek netjes te maken. Imog leverde het werkmateriaal in het kader van de acties "Let's do it in de vuilbak".

zwerfvuilactie juni 2017

 

 

Grote ratelaar

mei 2017

In het natuurgebied de Kleiputten werden de planten Grote ratelaar en Graslatyrus gespot. De Grote ratelaar is een eenjarige halfparasiet die 10 tot 80 cm hoog wordt en gele bloemen heeft. De plant kwam een tijd terug nog maar zeldzaam voor, de laatste jaren wordt hij terug meer waargenomen. En nu dus ook in de Kleiputten! De Graslatyrus is nog zeldzamer. Het is een klimplant die behoort tot de Vlinderbloemenfamilie. Hij wordt 10 à 90 cm hoog en heeft rode, soms witte, bloemen.

Tijdens het maaibeheer werd ervoor gezorgd dat deze soorten zich kunnen voortplanten in de Kleiputten.

Grote ratelaar Graslatyrus 2017

Klimaatstad Kortrijk

juli 2017

Met de titel 'Klimaatstad Kortrijk' heeft Natuurpunt Kortrijk naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een nota met een toekomstvisie en aanbevelingen opgemaakt. Het is de bedoeling om met deze nota een stevige aanzet te geven voor de partijprogramma's en het beleidsakkoord van 2018-2024.
Een stad waar de duurzaamheidsgedachte op alle beleidsdomeinen primeert, is een stad met een toekomst. Daar willen wij ons vanuit Natuurpunt Kortrijk samen met de toekomstige beleidsploeg voor inzetten.
Deze inspirerende nota kunt u via de volgende link downloaden: KLIK HIER
Veel leesplezier!

 

Succesvolle werkdag Rotersmeers

juli 2017

De natte weide langs de Leie in Bissegem die Natuurpunt Kortrijk recent aankocht, werd "Rotersmeers" gedoopt. Een nieuwe natuurgebied voor Bissegem. In de weiden zitten bijzonder veel insecten, waaronder de weidebeekjuffer.
Op zaterdag 15 juli werd in deze kersverse "Rotersmeers" gemaaid. 17 vrijwilligers zorgden ervoor dat al het hooi aan de kant verzameld werd. Knap werk van deze helpende handen! Bedankt iedereen!
De volgende werkdag gaat door op 19 augustus in het natuurgebied De Kleiputten. Alle helpende handen zijn meer dan welkom.

werkdag juli 2017 maaien werkdag juli 2017

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.