Vogeltelweekend

Tel jij ook de vogels in jouw tuin op zaterdag 28 januari en/of zondag 29 januari? Geef je resulaten door op de websie van het Grote Vogeltelweekend. Bekijk hier hoe je moet tellen: http://vogelweekend.natuurpunt.be/hoe-tel-je-vogels/. Weet je de naam niet (meer) van die gele vogel met zwarte kop, hier vind je foto's en uitleg over de meeste tuinvogels: http://vogelweekend.natuurpunt.be/alle-tuinvogels-in-een-oogopslag/. Succes met tellen!

Word vrijwilliger bij Natuurpunt Kortrijk

Onlangs kocht Natuurpunt Kortrijk 6,6 hectare nieuwe natuur aan. Nog nooit hadden we zoveel natuur in beheer. Onze Natuurpuntafdeling staat op de barricaden wanneer natuur en milieu dooreric in natuurtuindesloovere de oprukkende industrie en bebouwing in het gedrang komen. We werken nauw samen met het stadsbestuur om de stad te vergroenen en werken schouder aan schouder om de Leiemeersen-Kruiskouter, Stadsgroen Ghellinck en Stadsgroen Venning te realiseren. Al dat enthousiasme voor de natuur in Kortrijk spoorde mij aan om ook vrijwilliger te worden en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Maar we kunnen nog steeds helpende handen gebruiken. Wil jij onze ploeg versterken?

Groetjes,

Eric Parmentier, vrijwilliger beheerteam

 

Lees hier meer over de verschillende soorten werkgroepen die er zijn binnen Natuurpunt Kortrijk.

Kom kennis maken met de verschillende (soorten) vrijwilligers tijdens de vrijwilligersdag op zaterdag 21 januari 2017 om 10u in het NEC De Steenoven - Kleiputten, Schaapsdreef 29 in Kortrijk.

 

3 windmolens in Bellegem: energietransitie komt eindelijk op gang!

december 2016

Vlaanderen heeft bij de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om zijn deel te doen in de wereldwijde strijd tegen de klimaatwijziging. We moeten daarom in snel tempo stoppen met gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool,olie en gas) en overgaan op schone, hernieuwbare energie.
Wind- en zonne energie uitbouwen en daarbij alle kansen maximaal benutten is daarom een must, willen we een leefbare planeet houden.
Een goede locatie kiezen voor de productie van groene elektriciteit is niet evident.
De Natuur.koepel vzw heeft daarom al lang geleden een kaart opgemaakt met criteria en geschikte locaties in Zuid-West-Vlaanderen. Zo mogen de buurtbewoners geen extra hinder ondervinden van lawaai en slagschaduw (hiervoor bestaan regels die moeten opgevolgd worden), en mag het landschap niet zwaar verstoord worden. De locatie voor de 3 nieuwe windmolens in Bellegem is hierbij goed gekozen. De windmolens komen naast een lawaaierige E403. De stad Kortrijk neemt als Klimaatstad hierbij zijn verantwoordelijkheid en geeft een positief advies voor de bouwvergunning. Met Natuur.koepel vzw en Natuurpunt Kortrijk ondersteunen we dit beleid ten volle. De 3 windmolens gaan jaarlijks groene energie leveren voor 8000 gezinnen. Bovendien krijgen de inwoners van Kortrijk de kans om financieel te participeren in het windmolenproject.

 

Ringshopping wordt groener

oktober 2016

In samenwerking met Steven Maes (Waak - Green & Clean) die het groenonderhoud van de terreinen Ring Shopping doet en met duurzaamheidsverantwoordelijke Bieke Druyts (Wereldhave Belgium, vastgoedbeheerder van de Ring Shopping) werd onlangs de eerste stap gezet in een milieuvriendelijker groenbeheer van de terreinen van de Ring Shopping Noord aan de Heulebeek in Kortrijk. Natuurpunt is partner met de nodige expertise en basismateriaal.

Joeri Cortens (Natuurpunt) gaf op 28 oktober een powerpointpresentatie in de burelen van het shoppingcenter en nadien was er een workshop insectenhotel opvullen. Zoals je ziet op de foto's hieronder was iedereen heel gemotiveerd en was het een aangename voormiddag.

insectenhotel RingShopping okt 2016 2 insectenhotel RingShopping okt 2016 1

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.