Natuurpunt Kortrijk koopt eerste stukje Ghellinck

juni 2015

Het OCMW Kortrijk verkocht 4,5 hectare grond liggend in natuurgebied de Ghellinck aan Natuurpunt Kortrijk. De aankoop wordt voor een deel bekostigd met de middelen uit het Groenfonds. Dat fonds werd ter compensatie voor de ontwikkeling van LAR-zuid opgericht. Het is een eerste belangrijke stap in het nakomen van de engagementen die de stad Kortrijk aanging naar aanleiding van het ontwikkelen van LAR-zuid, namelijk meer natuur in Kortrijk en in het bijzonder in Bissegem. 

Het Ghellinckgebied krijgt een gepaste groene invulling. Hoe het er precies zal uitzien, wordt in samenspraak tussen de stad, Natuurpunt en stakeholders beslist. Zo werken stad, OCMW en Natuurpunt Kortrijk aan een fijne, groene en gezonde omgeving voor iedereen: voor gezinnen en ouderen die graag in de stad wonen maar nood hebben aan een groene omgeving om tot rust te komen en te ontspannen en voor kinderen uit de omliggende scholen, jeugdbewegingen en de buurt die nood hebben aan speelruimte.

Natuurpunt Kortrijk, waarvan bijna 1000 gezinnen lid zijn, is blij met de aankoop van de natuurgronden. Het veilig stellen van natuur in combinatie met een stevige verbetering van de leefomgeving voor de buurtbewoners is één van de belangrijke doelstellingen.

persvoorstelling24juni2015persvoorstelling24juni2015Ghellinck1

Wandeling naar de monding van de Heulebeek

juni 2015

Op zaterdag 20 juni 2015 volgden een 70-tal wandelaars de Heulebeek tot aan zijn monding in de Leie. De start was in Heule en de tocht ging langs drukke en minder drukke wegen, mooie natuurgebieden en een avontuurlijke beekvallei. Enkele gidsen gaven onderweg wat uitleg over de natuur en geschiedenis.

 Heulebeekmondingjuni2015Heulebeekwandelingjuni2015

 

Red de Leie...leve de Ooievaar

juni 2015

Terwijl er enerzijds druk uitgeoefend wordt om het Leiegebied in te perken als natuurgebied wordt anderzijds gewerkt aan de terugkeer van de Ooievaar. Vandaag werd de eerste paal rechtgezet in 't Schrijverke. Je kan via de foto's de eerste paal letterlijk zien rechtkomen.
Dank aan allen die aan dit project meegewerkt hebben, twee jaar geleden opgestart vanuit het brein van Johnny Nuttin, dan stap per stap uitgewerkt,
met zegen van de regionale vogelwerkgroep, vergunning van de stad, palen klaarmaken, put graven, verzuipen in de drassigheid... Maar op 26 mei 2015 staat ze er! Dank aan iedereen die meehielp.

optrekkenOoievaarspaalMarkemei20151optrekkenOoievaarspaalMarkemei20153

Red kleine natuur

mei 2015

Gebieden zoals 't Schrijverke in Marke riskeren geschrapt te worden als 'natuurreservaat', omdat ze te klein zijn!! redditatuurgebiedSchrijverkeMarke2015

Gelukkig is het nog niet te laat. Zet je naam onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen aan te passen. Teken daarom ook vandaag nog deze petitie van Natuurpunt: http://www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan 

Wat staat er op het spel?

 • Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven
  De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen.
 • Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt
  Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten van de natuur? Vergeet het maar.
 • Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
  Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan.
 • Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt
  Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

Teken de petitie en overtuig Joke Schauvliege deze voorstellen aan te passen. Nu het nog kan!

 

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.