Nieuwe bewoners in onze natuurgebieden

juli 2022

Op verschillende plaatsen in onze natuurgebieden voorzien wij nestkasten voor steenuilen. Na controle van de kasten waren we verheugd om 2 nieuwe vrienden te verwelkomen.

steenuil

 

Preshoekbos verder uitgebreid

juli 2022

Het Preshoekbos ontwikkelt stap per stap. Het bos is eigendom van de Vlaamse overheid, het Agentschap voor natuur en bos die de gronden aankoopt en beheert. Heel wat gronden zijn reeds aangekocht en beplant (groene kleur), andere worden op vandaag nog door landbouwers bewerkt, maar zijn reeds eigendom en worden stap per stap aangeplant (gele kleur). Andere gronden (licht groen) moeten nog aangekocht worden. Met Natuurpunt hopen wij dat dit op korte termijn kan gebeuren. Samen met de boswachter volgend we dit project van kortbij op. Met dit overzicht kunnen jullie de ontwikkeling van het Preshoekbos volgen. 

De gele nummers op de onderstaande kaart worden dit jaar en de komende jaren beplant:

4) op 1/6/22
1 en 2 en 3) op 1/11/22
8 en 9)  01/11/23
7)  01/12/23
10) 01/01/24
11 en 12) 01/11/25
13) 01/11/27

pershoekbos 2022

 

Brun Cornet wordt De Leerse

juni 2022

Het natuurdomeintje in Rekkem: Brun Cornet is veranderd in "De Leerse". Die naamsverandering komt er doordat Brun Cornet eigenlijk niets minder of meer was dan het overnemen van de straatnaam waar het gebied gelegen is. De Leerse heeft een historisch verleden: eind 17e eeuw werd er reeds een hoeve/herberg/cabaret getraceerd op dezelfde plaats waar nu ons gebied gelegen is die de naam "De Leerse" droeg. Die herberg/boerderij werd later nog alleen gebruikt voor agrarische doeleinden en op het einde van de 19e eeuw werd ze door een brand volledig verwoest. Tot aan de aanleg van de E17 in 1966 was de binnenplaats van die hoeve zichtbaar. De hoeve lag deels op wat nu de E17 is en deels op wat nu ons domeintje is. Vandaar de keuze voor het natuurdomein om in deze naam te veranderen.

Bedankt leerlingen van Spes nostra

maart 2022

Ruben en Claude trokken in maart naar Spes Nostra in Heule met een certificaat "bosbouwers" voor de klas 1L1 . De leerlingen spaarden een mooie som bijeen om de bosaanplant van Brun Cornet te steunen. Natuurpunt Kortrijk dankt de klas voor hun mooie inzamelingactie! Jullie zijn welkom om een bezoek te brengen aan Brun Cornet om jullie bomen te zien groeien.

spes nostra zamelt geld in voor natuurpunt kortrijk 2022

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.