Klimaatstad Kortrijk

juli 2017

Met de titel 'Klimaatstad Kortrijk' heeft Natuurpunt Kortrijk naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een nota met een toekomstvisie en aanbevelingen opgemaakt. Het is de bedoeling om met deze nota een stevige aanzet te geven voor de partijprogramma's en het beleidsakkoord van 2018-2024.
Een stad waar de duurzaamheidsgedachte op alle beleidsdomeinen primeert, is een stad met een toekomst. Daar willen wij ons vanuit Natuurpunt Kortrijk samen met de toekomstige beleidsploeg voor inzetten.
Deze inspirerende nota kunt u via de volgende link downloaden: KLIK HIER
Veel leesplezier!

 

Succesvolle werkdag Rotersmeers

juli 2017

De natte weide langs de Leie in Bissegem die Natuurpunt Kortrijk recent aankocht, werd "Rotersmeers" gedoopt. Een nieuwe natuurgebied voor Bissegem. In de weiden zitten bijzonder veel insecten, waaronder de weidebeekjuffer.
Op zaterdag 15 juli werd in deze kersverse "Rotersmeers" gemaaid. 17 vrijwilligers zorgden ervoor dat al het hooi aan de kant verzameld werd. Knap werk van deze helpende handen! Bedankt iedereen!
De volgende werkdag gaat door op 19 augustus in het natuurgebied De Kleiputten. Alle helpende handen zijn meer dan welkom.

werkdag juli 2017 maaien werkdag juli 2017

Sinusbeheer

juli 2017

De MiNa-ploeg aan het werk in de Kleiputten op de foto's hieronder. Voor de eerste maal wordt er sinusbeheer toegepast. Sinusbeheer zorgt voor meer variatie in het hooiland. Als je rekening wil houden met de insecten is het van belang dat er zolang mogelijk bloeiende planten zijn voor nectar en stuifmeel. Insecten moeten zich ook kunnen voortplanten en plekjes vinden om te overwinteren. Daarvoor is variatie nodig: kort gras, lang gras, ruigte, diversiteit aan planten, enz. zo vindt een breed gamma aan insecten de ideale omstandigheden om zich te voeden, voor te planten en te schuilen. Als beheerder zoek je naar het juiste tijdstip van maaien. Wat laat ik staan en wanneer wordt welk stuk gemaaid? In het kort komt sinusbeheer erop neer dat je zelf bepaalt waar, wanneer en hoe vaak je maait, mits er bij elke maaibeurt maar wel een bepaald oppervlak blijft staan. Door elke keer in wisselende patronen (sinussen) te maaien ontstaat er een maximum aan variatie.

sinusbeheer maaien zomer 2017 Kleiputten  sinusbeheer zomer 2017 Kleiputten

Infomoment Stadsgroen Ghellinck

In Bissegem ontwikkelt de stad Kortrijk met 'Stadsgroen Ghellinck' een groene long van 9 hectaren. Dit in samenwerking met Natuurpunt. Op basis van een selectie- en wedstrijdprocedure werd ontwerpbureau OMGEVING in samenwerking met Geert Meysmans door de stad aangesteld als ontwerper voor de inrichting van deze open ruimte. Het bureau werkte een voorontwerp uit die ze aan u willen voorstellen. Dit kwam tot stand op basis van de vele suggesties die de stad Kortrijk kreeg tijdens haar participatiecampagne. Alle ingediende elementen werden door het studiebureau geanalyseerd en waar mogelijk opgenomen in het voorontwerp.

Het infomoment vindt plaats op 4 juli 2017 in Café 't Koningshof (Bissegemplaats). Deze bijeenkomst gaat door van 19u tot 20u30 met volgend programma:
- verwelkoming door schepen Bert Herrewyn
- toelichting voorontwerp

Na de toelichting krijgt iedereen aan de infostands de mogelijkheid om persoonlijk de dialoog met het studiebureau, de stad Kortrijk en Natuurpunt aan te gaan. De bedoeling is om in het najaar van 2017 nog een terugkoppeling te geven over het definitief ontwerp.

Gelieve je aanwezigheid te bevestigen voor maandag 3 juli om 10u bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

bloemenweide Ghellinck 2017