juli 2017

De natte weide langs de Leie in Bissegem die Natuurpunt Kortrijk recent aankocht, werd "Rotersmeers" gedoopt. Een nieuwe natuurgebied voor Bissegem. In de weiden zitten bijzonder veel insecten, waaronder de weidebeekjuffer.
Op zaterdag 15 juli werd in deze kersverse "Rotersmeers" gemaaid. 17 vrijwilligers zorgden ervoor dat al het hooi aan de kant verzameld werd. Knap werk van deze helpende handen! Bedankt iedereen!
De volgende werkdag gaat door op 19 augustus in het natuurgebied De Kleiputten. Alle helpende handen zijn meer dan welkom.

werkdag juli 2017 maaien werkdag juli 2017