Stadsgroen Ghellinck krijgt vorm

oktober 2016

Natuurpunt Kortrijk, met zijn meer dan 1200 leden-families, werkt hard aan het uitbreiden van natuurgebieden in Kortrijk. Op vandaag realiseert Natuurpunt Kortrijk in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen een poel en wadi op stadsgroen Ghellinck, de werken zijn volop in uitvoering.

In november wordt in samenwerking met stad Kortrijk een tweede geboortebos aangeplant. De kinderen geboren in 2014 en 2015 zullen ”hun” boom hebben op stadsgroen Ghellinck.  Op de dag van de natuur wordt er een officieel inhuldigingsmoment georganiseerd voor alle betrokken ouders en kinderen.

De inrichting van de geboortebossen, wadi en poel gebeurt op de 4,5 ha gronden die Natuurpunt er heeft aangekocht, in de nabije toekomst staan nog aankopen op het programma. Voor het gehele gebied wordt een “inrichtingsplan” opgemaakt waarbij rekening gehouden wordt met de insteken vanuit Natuurpunt en de bevolking.

We hopen in 2017 nieuwe stappen te kunnen zetten en het gebied verder in te richten.

uitgraven poel en wadi oktober 2016 uitgraven wadi en poel oktober 2016

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.