Het Preshoekbos 250ha zuurstof voor Kortrijk en Menen

Waar is het Preshoekbos?

Tussen Marke, Aalbeke en Lauwe, rond het drie dorpenpunt. Het gebied bij de verkeerswisselaar E17 met E403 was de enige grote open ruimte om een bos te creëren in de dicht bevolkte en verstedelijkte regio van Kortrijk (ongeveer 75 000 inwoners) en Menen (ongeveer 32 000 inwoners). Het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) legt er sedert 2002 het STADSRANDBOS aan. In Marke ten noordoosten van het klaverblad: op de Klarenhoek, de Keizersberg, de Pauvre Leute en de Markebeekvallei vind je nu al stukken bos, hooilandjes, een graaszone met pony’s, poelen … Ten noordwesten van het klaverblad in Aalbeke, Marke en Lauwe: op de “Preshoek”, bij het Groothof, op de Lauweberg en de Kobbe groeit een nieuw bos- en groengebied op tussen weilanden en akkers en enkele bestaande hoeven. Download de kaart op www.natuurenbos.be/sites/default/files/kaart_preshoekbos.pdf

Hoe groot? 400ha of 250h of ...?

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorzag in 1997 prioritair 10 000 ha bos in bosarm Vlaanderen. Regio Kortrijk zou er 400 krijgen. Reeds bij de aanvang werd het deel ten zuiden van de E17 “weggelaten”. Nu moeten de beloofde 250 ha zeker uitgevoerd worden. ANB moet verder gronden aankopen, beplanten, en inrichten. Op heden zijn reeds 75 ha aangelegd. Mooi aangelegd en goed beheerd. Maar 60 ha zijn toegankelijk. We willen dringend de 250ha!

Wat? Een echt bos?

Het wordt een rijk gevarieerd en multifunctioneel bos, dus geen gesloten bosbestand. Wel een bos zoals eeuwen geleden in Vlaanderen groeide. Een lappendeken van bos en halfopen landschap. Kom er wandelen! Je vindt er gemengd loofbos met streekeigen inheemse soorten. Afhankelijk van bodem, reliëf en vochtigheid staan eik, beuk, haagbeuk, linde, es, iep, enz. op kleikoppen en op leemachtige grond. Op natte plekken en bij grachtjes groeien elzen, wilgen, abeel, berken … Aan de bosranden leer je struiken kennen: hazelaar, meidoorn, sleedoorn, vlier, mispel, kornoelje, rozen, … De typische kruiden van de bosrand zullen “vanzelf” opschieten. In de hooilandjes zie je al heel wat bloemensoorten en dus vlinders en andere insecten. De poelen hebben al mooie waterplanten en -beestjes. De vallei van de Markebeek krijgt straks een grondige facelift als waterrijk biotoop, en aanpassingen voor een betere wateropslagcapaciteit. Het ANB werkt sinds 2002 gestaag verder, elke winter wordt bij geplant. En duizenden boompjes en struiken werden door de bevolking in de grond gezet bij vijf grote boomplantacties! Binnen 20 jaar is het echt een BOS.

WAAROM? Is een bos nu nodig?

• We ondervinden het: meer bos en groen geeft ons meer zuurstof, neemt koolstofdioxide uit de lucht, en neemt fijn stof weg. 

• Voor de natuur van vitaal belang: een hele diversiteit van planten, dieren en zwammen kunnen er leven, de ecologische kringlopen blijven draaien. 

• Zowel voor jeugd als volwassenen heeft bos een educatieve waarde. 

• Bomen en struiken zijn bovendien een ideaal scherm tegen geluid en drukte, tegen visuele vervuiling, wind, en tegen bodemerosie. 

• Voor jong en oud is het bos een ideale plek voor rust en ontspanning, en een plek voor zachte recreatie en sport. Het Preshoekbos wordt voor ons aangelegd met veel groen, wandelpaden 4,3km en 2,4 km, een fietspad, mountainbikeparcours, ruiterpaden, banken en picknickplaatsen, en twee grote delen speelbos: geniet er van! Maak er We tonen dat we de volledige uitvoering van 250 hectare stadsrandbos

EEN WANDELING DWARS DOOR HET PRESHOEKBOS

Op zondag 18 oktober 2015 van 14.30u tot 17u

Start: Aalbeeksesteenweg 55 57 59 te 8930 Lauwe

op de parkeerplaats van het Preshoekbos bij het infobord

willen met:

in het kader van de Week van het Bos 2014

Aangepast schoeisel is een aanrader

Iedereen welkom!

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.