Red onze Leienatuur - teken de petitie

augustus 2021

Er komen moeilijke tijden aan voor de Kortrijkse Leienatuur. Vanwege de geplande kanalisatiewerken van de Leie zal het verlies aan biodiversiteit heel drastisch zijn. Dit zowel voor het reservaat 't Schrijverke in Marke, maar ook voor de oude Leie-arm van onze buren in Kuurne.

Volgens de huidige plannen van de Vlaamse Waterweg, zou een groot deel van het 't Schrijverke op de schop gaan voor een geplande plaatselijke verbreding. Daarbij zou de ganse wandelweg langs de Leie in Marke met bomen, de weide met bijhorende struwelen en ook de oude meander van de Leie in het natuurgebied grotendeels verdwijnen in het water.

Is dit verlies onvermijdelijk?
Nee, er is wel degelijk een alternatief!

De grootste boten op de Leie zullen sowieso bij de doortocht door Kortrijk met beperkingen moeten varen omdat de Leie er te smal is en men de grote tuinen langs de oever naar Kuurne toe wil ontzien. De overheid aanvaardt deze bestaande situatie als “een nautisch knelpunt”. Door dit concept uit te breiden tot voorbij 't Schrijverke kan ook de natuur in Marke grotendeels gespaard worden.

Teken de petitie en vraag de overheid om het nautisch knelpunt te verlengen tot voorbij 't Schrijverke in Marke.

red onze natuur banner

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.