Bellegembos

Beschrijving: een gemengd loofbos met bronnetjes en mooie voorjaarsbloeiers
Grootte: 15ha
Ligging: Doornikserijksweg of N50 in Kortrijk, ingang ter hoogte van de bushalte aan de overkant van de Beerbosstraat
Toegang: elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
Eigendom: privé en stad Kortrijk
Fauna en flora: waterviolier, boshyacinten, ransuil, rode eekhoorn, heksenschermpje, wit spannertje
 
Historiek
De historische kennis van Bellegembos gaat terug tot 1603, toen nog den Oubert genoemd. Een oppervlaktemeeting uit die tijd ontbreekt helaas.

Tijdens de twee wereldoorlogen werden waardevolle bomen tot brandhout gezaagd. Het bos werd leeg geplunderd.
Vanaf 1956 tot 1986 werd de ene helft verkaveld en verloor dit deel van het bos zijn waardevolle boseigenschappen. Ongeveer 15 ha, waarvan 2 ha eigendom van stad Kortrijk, bleven onaangeroerd en zijn intussen geklasseerd. Een smal stuk weidegrond, dat ongeveer 12 ha groot is, scheidt Bellegembos van het Argendaalbos.

Beschrijving
Bellegembos ligt op een heuvel die deel uitmaakt van de kam die de scheidingslijn vormt tussen het Schelde- en Leiebekken. IMG0780Het bos heeft een zeer uiteenlopend karakter. De flora is zeer variabel omwille van de sterk wijzigende hoogtes met als gevolg een groot verschil in vochtigheid. Hoogteverschillen van 20 tot 40 m op hoogstens 200 m afstand bepalen een opeenvolging van bos- en ondergroeitypes. Enkele bronnetjes monden uit in een moerasje van waaruit de Bosbeek ontspringt.

Fauna en flora
In vochtige delen leeft de bruine kikker en zijn de dotterbloem, pinksterbloem en waterviolier dominant. Zomereik, haagbeuk, tamme kastanje en beuk bepalen het bomenbestand. In de ondergroei vind je bosviooltje en hogerop een zee van boshyacinten. Een grote hoeveelheid dood hout, zowel liggend als staand, is waardevol voor kleine diertjes en spechten. Ook de grote variatie aan paddestoelen draagt bij tot de rijkdom van dit gebied.

Bellegembos boshyacint foto GrietSanty kopievanuit Bellegembos vanop het Argendaalpad foto van Griet Santy kopie 2Bellegembos Dotterbloem foto GrietSanty kopieBellegembosapril2016 8 kopie

fotos van Griet Santy

onderstaande paddenstoelenfotos zijn van Wouter Verwee

berkenzwam                                 heksenschempjes                      echte honingzwam                     esdoornhoutknotszwamberkenzwamheksenschermpjeechte honingzwamesdoornhoutknotszwam

grote bloedsteelmycena                 paarse schijnridderzwam         tonderzwam                                waaierkorstzwam
grote bloedsteelmycenapaarse schijnridderzwamtonderzwamwaaierkorstzwam