Kruiskouter

De Kruiskouter is een natte weide gelegen in natuurgebied. Vroeger waren de natte weiden in Bissegem gekend als natte meersen en werden gebruikt om vlas te roten. Op vandaag biedt het gebied kansen voor verdere natuurontwikkeling. Pinksterbloem, Geknikte vossenstaart en Kruipende boterbloem bloeien er al en verschillende weidevogels zoals kievitten kan je al waarnemen in het gebied. De Kruiskouter ligt net tegenover de Leievallei te Marke en sluit aan bij de Neerbeek en het perceel 225 te Bissegem die ook langs de Leie gelegen is.