Goed nieuws

Nee, sorry, HEEL GOED nieuws! Er werd een aanvraag voor erkenning van Heulebeek-Warande als natuurreservaat ingediend bij het ANB. De vlaamse minister van omgeving keurde die aanvraag nu goed. Vanaf nu is Kortrijk dus een erkend natuurgebied rijker.

Dit betekent dat de Heulebeek-Warande voldoet aan het toetsingskader voor de Vlaamse natuurreservaten. Het terrein zich zal kunnen ontwikkelen om een belangrijke bijdrage te leveren op een van de volgende vlakken:

    • op het vlak van de habitats, populaties van inheemse dier- en plantensoorten en ecosystemen,
    • op het vlak van mozaïeklandschappen en onbeheerde climaxvegetaties, waarbij natuurlijke processen een sturende rol spelen,
    • op het vlak van het natuurlijk milieu met hoge natuurkwaliteit en hoge biodiversiteit.

Er zal een gepast natuurbeheer gevoerd worden voor de realisatie van de beoogde natuurstreefbeelden en voor de instandhouding van populaties of deelpopulaties van de soorten die kenmerkend zijn voor de beoogde natuurstreefbeelden.

fotos heulebeekdomein 20 kopie

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.