In 1998 besliste de Vlaamse regering een 250 ha groot stadsbos aan te leggen tussen Kortrijk en Menen. Deze groene long moet de balans tussen verstedelijking en groen in de regio herstellen.  Bijna 20 jaren later is nog maar amper 1/3e van het Preshoekbos gerealiseerd. We pleiten al jaren voor een versnelde realisatie van het Preshoekbos. We zijn dus tevreden dat op 25 november opnieuw 8 ha bos aangeplant wordt. Kom mee helpen aanplanten en toon zo nogmaals dat er in de regio een groot draagvlak is voor het Preshoekbos!